szkolenia Lublin

Zaufali nam

Zaufali nam:

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, Rzeszów, 06.03.2014 r.
„Creator Sp. z o.o. na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie w 2013 roku przeprowadził następujące szkolenia grupowe: „Specjalista ds. zamówień publicznych” (…) „Obsługa i rozliczanie projektów unijnych” (…) Jednostka szkoleniowa, dysponując fachową kadrą wykładowców przeprowadziła szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym. Jakość świadczonych usług pozwala zarekomendować firmę Creator Sp. z o.o. w Rzeszowie jako solidnego i odpowiedzialnego partnera.”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, Piaski 21.01.2014 r.
„Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach pragnie potwierdzić współpracę z Creator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin w zakresie organizacji następujących szkoleń: kelner-barman (…); indywidualne poradnictwo zawodowe (doradztwo zawodowe) (…); indywidualne poradnictwo psychologa (…); trening interpersonalny z elementami asertywności i strategiami radzenia sobie ze stresem oraz złością (…); warsztaty przedsiębiorczości z elementami kreatywnego myślenia i organizacji swoich działań (…) Pragniemy wyrazić zadowolenie z zaangażowania pracowników Creator Sp. z o.o. Zorganizowane szkolenia dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb uczestników. Wszystkie zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione przez Beneficjentów Projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Uczestnicy wyrazili opinię, że nabyta wiedza i umiejętności stanowić będą dużą pomoc w znalezieniu pracy oraz zadeklarowali chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu szkoleniach. Współpraca z Creator Sp. z o.o. (…) przyczyniła się do uzyskania wymiernych korzyści dla Klientów pomocy społecznej. Osoby przeszkolone dzięki zdobytym kwalifikacjom stały się bardziej atrakcyjne na rynku pracy, zwiększyła się także ich mobilność w zdobywaniu zatrudnienia. Pragniemy zarekomendować Creator Sp. z o.o. w Lublinie jako podmiot sprawdzony, solidny i odpowiedni w działaniu”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Kielce 17.02.2014 r.
Szkolenie „Malowanie na tkaninie” „Creator Sp. z o.o. jest firmą elastyczną, która potrafi dopasować program warsztatów do wymagań i potrzeb uczestników. Profesjonalizm i zaangażowanie osób prowadzących warsztaty, łatwy kontakt oraz dostosowanie tempa nauki do możliwości uczestników pozwoliły na wysoką ocenę efektów przeprowadzonych warsztatów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z formy, zakresu oraz sposobu przeprowadzenia warsztatów. Usługa zorganizowana została rzetelnie oraz w terminie przewidzianym w umowie. Polecamy firmę Creator Sp. z o.o. jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę".
Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Lublin 06.02.2014 r.
Szkolenia: Technologia odnawialnych źródeł energii, Innowacyjne technologie w ochronie środowiska, Gospodarka odpadami komunalnymi „(…) Creator Sp. z o.o; 20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B wywiązał się z zawartych umów dotyczących organizacji w/w szkoleń w pełny zakresie. Zorganizowane szkolenia spełniły oczekiwania uczestników. Instytucja szkoleniowa przedłożyła wymaganą dokumentację potwierdzającą należytą realizację w/w szkoleń. Współpraca Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z Creator Sp. z o.o (…) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowywania osób bezrobotnych oceniana jest pozytywnie.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, Kraśnik 11.02.2014 r.
Szkolenia: „Warsztaty aktywizacji zawodowej (…), Trening asertywności z elementami autoprezentacji (…), Grafika komputerowa w praktyce (…), Spotkania z doradcą zawodowym (…), Warsztaty psychoedukacyjne wraz z indywidualnym wsparciem psychologicznym (…) „Organizator wywiązał się ze wszystkich podjętych zobowiązań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku rekomenduje firmę CREATOR Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin jako firmę profesjonalną i godną polecenia”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Radom 06.02.2014 r.
Działania: „Indywidualna terapia psychologiczna (…), Indywidualne poradnictwo psychologiczne (…), Rodzinna terapia psychologiczna (…), Trening kompetencji i umiejętności społecznych (…) Usługi zostały zrealizowane w sposób rzeczowy i staranny, zarówno w sensie merytorycznym jak i organizacyjnym. Efekty pracy spełniają nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu potwierdza dobrą jakość usług świadczonych przez firmę Creator Sp. z o.o.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Lublin 06.02.2014 r.
„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oświadcza, iż z firma Creator Sp. z o.o. w Lublinie współpracuje od lipca 2008 r. poprzez organizowanie warsztatów i kursów dla osób niepełnosprawnych. Uczestnikom projektu „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność” w terminie 17.06-30.06.2013 zorganizowano: Indywidualne doradztwo zawodowe (…) Wszystkie osoby uczestniczące w doradztwie uzyskały stosowne zaświadczenia. Spośród różnych firm działających na rynku lubelskim uważamy, iż firma Creator Sp. z o.o. posiada wykwalifikowaną kadrę, spełniającą oczekiwania nasze i podopiecznych. Liczymy na dalszą owocną współpracę.”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Puławy 04.02.2014 r.
Szkolenia: Wizaż i stylizacja, Florystyka, Kurs fotograficzny, Serwisant komputerowy, Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www, Indywidualne doradztwo zawodowe. „(…) Dobra organizacja, materiały szkoleniowe, poziom wiedzy, kultura osobista i dobry kontakt trenerów z uczestnikami pozwolił sprawnie i efektywnie zrealizować programy zajęć. Przedstawiciele firmy odpowiedzialni za przeprowadzenie szkolenia wykazali się wysokim poziomem profesjonalizmu, znajomością wymagań i specyfiki projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z przekonaniem możemy polecić Creator Spółkę z o.o. jako godną zaufania i profesjonalną firmę szkoleniową, która dba o jakość świadczonych usług.”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, Stężyca 03.02.2014 r.
Szkolenie: Magazynier, kasjer z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem komputerowym „ (…) Szkolnie zostało przeprowadzone w rzetelny sposób, firma bez zastrzeżeń wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków. Realizacja szkolenia przebiegała zgodnie z umową i harmonogramem. Prowadzący wykazali się dobrym przygotowaniem merytorycznymi organizacyjnym, ogromnym zaangażowaniem w specjalistyczną pomoc beneficjentom projektu. „Creator Sp. z o.o.” to rzetelny, wiarygodny partner, o wysokich kwalifikacjach i dobrym przygotowaniu. Szkolenie zorganizowane było z pełną starannością i spełniło oczekiwania uczestników. „Creator sp. z o.o.” to firma szkoleniowa godna polecenia.”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kozienice 18.06.2013 r.
„Firma „Creator” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Kołłątaja 5/3B przeprowadziła szkolenie „Metamorfoza-indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu” dla uczestników projektu „IMPULS”. (…) Cel szkolenia został osiągnięty. Poprawnie uległ dotychczasowy wizerunek uczestników, nastąpiła korzystna zmiana umiejętności poprawnego wykonania makijażu dostosowanego do typu urody oraz okazji. Znajomość swoich mocnych i słabych stron oraz odpowiednie ich podkreślenie, poprawiło uczestnikom samopoczucie i ogólne zadowolenia.(…) Szkolenie zostało przeprowadzone bez zastrzeżeń (…).”
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, Ropczyce 25.10.2013 r.
Szkolenie: Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera „(…) Szkolenie przeprowadzone zostało w rzetelny sposób, firma bez zastrzeżeń wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków. Realizacja szkolenia przebiegała zgodnie z umową i harmonogramem. Instytucja szkoleniowa wykazała się dobrym przygotowaniem zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. Jesteśmy w pełni zadowoleni ze współpracy z Firmą Creator Sp. z o.o. i z przyjemnością rekomendujemy jako firmę dbającą o wysoką jakość świadczonych usług.”
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 25.03.2013 r.
„ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego potwierdza, iż Creator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizował na nasze zlecenie dwa jednodniowe szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. (…) Creator Sp. z o.o. w Lublinie wywiązał się z zawartych z zawartych umów w sposób należny i w pełnym zakresie. Realizacja szkoleń przebiegła bez zarzutu. Instytucja przedłożyła pełną dokumentację rozliczeniową. Badania ankietowe wśród uczestników wykazały, iż szkolenia spełniły ich oczekiwania. Według nich zakres szkolenia był wystarczający a poziom przygotowania merytorycznego prowadzących oraz administracyjnego zabezpieczenia szkoleń wysoki. Liczymy na dalsza współpracę.”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu, Zwoleń 13.11.2013 r.
Kurs wytwarzania rękodzieła artystycznego i sztucznej biżuterii, wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego z wykładem na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej „(…) Firma Creator Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z pełnym profesjonalizmem wywiązała się z powierzonych zadań. Organizatorki wyjazdu jak i wykładowczyni prowadząca kurs wykazały się dużym zaangażowaniem co dało gwarancję wysokiego poziomu szkoleń. Dokumentacja z prowadzonych działań w ramach projektu sporządzona została z należytą starannością. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu jest usatysfakcjonowany z jakości prowadzonych przez Firmę Creator Sp. z o.o. zajęć realizowanych w ramach projektu „Uwierz w swoje możliwości” pod względem merytorycznym jaki i organizacyjnym. Rekomendujemy Creator Sp. z o.o. jako firmę rzetelną i profesjonalna, świadczącą usługi na wysokim poziomie.”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wola Krzysztoporska, Wola Krzysztoporska 15.02.2013 r.
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Woli Krzysztoporskiej zaświadcza, firma Creator Sp. z o.o. (…) przeprowadziła ( …) szkolenie – „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym” (…) w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Aktywizacja Społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” (…). Ww. usługa została wykonana należycie.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Kozienice 18.02.2013 r.
Kurs pierwszej pomocy i wyjazd aktywizacyjny dla rodzin zastępczych, wyjazd aktywizacyjno-poznawczy dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób z otoczenia „(…) W opinii uczestników zorganizowane wsparcie spełniło ich oczekiwania, było przeprowadzone w sposób profesjonalny, a trenerzy wykazali się bogatą wiedzą merytoryczną. Program szkoleń był dostosowany do potrzeb uczestników a jego treści przekazane w sposób interesujący. W zakresie zrealizowanej usługi jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Firmą Creator Sp. z o.o. z siedzibą 20-006 Lublin ul. Kołłątaja 5/3B. Powierzone zadania zostały wypełnione z należytą starannością.”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białobrzegi, Białobrzegi 04.01.2013 r.
Szkolenie: Trening kompetencji życiowych – trening budżetowy, trening umiejętności rodzicielskich, kurs instruktora kulturystyki, kurs grafiki komputerowej, dekorator wnętrz z elementami florystyki i kursem prawa jazdy kategorii B. „ (…) Firma należycie wywiązała się z warunków umowy. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalna i solidna organizacja przedsięwzięć, wysoki poziom merytoryczny prowadzących zajęcia oraz postawa zaangażowania w pomoc uczestnikom projektu”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, Krasnystaw 16.01.2013 r.
„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnym stawie (…) wydaje pozytywne referencje dla realizatora kursu florystyka (bukieciarstwo). Wykonawca wypełnił swoje zobowiązania związane z realizacją kursu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. (…).”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Rzeszów 20.12.2012 r.
Szkolenie: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych, kurs „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B. „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie rekomenduje Creator Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie do współpracy przy realizacji zadań szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. (…) działania zostały przeprowadzone zgodnie z ustalonym zakresem tematycznym, na wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym przez dobrze przygotowaną kadrę. Wysoka jakość świadczonych usług i profesjonalizm wykonawcy w dużym stopniu wpłynęły na zdobycie zaufania do Firmy. Creator Sp. z o.o. jest godna polecenia dla instytucji realizujących projekty z kapitałem europejskim.”
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 15.05.2015r.
"Firma Creator Sp. z o.o. (...) prowadzi w ramach projektu "Specjalizacja i Kompetencje - Program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" zajęcia ćwiczeniowe z anatomii chirurgicznej - laparoskopowej (od 28.09.2011) oraz anatomii radiologicznej (od 03.02.2012) dla studentów IV, V i VI roku I i II Wydziału Lekarskiego. (...). Mając na uwadze zakres zleconych zadań oraz długoterminowy charakter współpracy (...) należy podkreślić profesjonalne podejście firmy Creator Sp. z o.o. zarówno do organizacji jak i rozliczenia świadczonych usług."