Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 4/SAL/SZ/2017 z dnia 20.12.2017 r. na organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych
Zapytanie ofertowe nr 4/SAL/SZ/2017 z dnia 20.12.2017 r. na organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych