Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/PRL/SZ/2018 z dnia 05.03.2018 r. na organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/SAL/SZ/2018 z dnia 05.03.2018 r. na organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych

 

Zapytanie ofertowe nr 3/PRL/SZ/2018 z dnia 05.03.2018 r. na organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych
Zapytanie ofertowe nr 4/SAL/SZ/2018 z dnia 05.03.2018 r. na organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych