Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/PRL/SZ/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/PRL/SZ/2017 z dnia 31.10.2017 r. na organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych