Wykładowcy, trenerzy

Szkolenia w firmie Creator prowadzi wykwalifikowana kadra szkoleniowa.

Informacje o wykładowcach konkretnego szkolenia uzyskacie Państwo zapisując się na zajęcia.

Szkolenia artystyczne

FLORYSTYKA - BEATA CHODKOWSKA
Wykładowca florystyki, praktyk. Kwalifikacje pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu. Organizator praktyk zawodowych w swoim salonie kwiatowym. Ponad 800 godzin przeprowadzonych kursów florystycznych. Ukończony kurs florystyczny I stopnia. Rekomendacje w zakresie usług florystycznych w tym organizacji i wykonawstwa wystroju kwiatowego firm, konferencji.

Szkolenia gastronomiczne, cukiernicze i piekarnicze

BARBARA PAWŁOSEK
Wykładowca – praktyk, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku technologia żywności z uprawnieniami pedagogicznymi. Od roku 1996 nauczyciel przedmiotów zawodowych technologii cukierniczej, piekarskiej,gastronomicznej Ok. 300 przeprowadzonych godzin na zajęciach dydaktycznych z gastronomii. Kwalifikacje w zakresie prowadzenia przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, oligofrenopedagogiki. Przygotowania do prowadzenia zajęć jako wykładowca na kursach.”
ANNA CORSO – PASTUSZKA
Wykładowca/instruktor warsztatów w zawodzie piekarz. Absolwent Szkoły Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończony kurs Mistrza Piekarza, stąd tytuł Mistrza w zawodzie piekarz. Ukończony kurs pedagogiczny. Wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku piekarz piecowy, piekarz ciastkowy, doświadczenie w pracy z uczniami i praktykantami. Zarejestrowany jako egzaminator w zawodzie piekarz w Izbie Rzemieślniczej w Kielcach.
TOMASZ PIOTR RYNIO
Wykładowca/instruktor na kursach w zawodzie piekarz. Absolwent Technikum Przemysłu Spożywczego w Kielcach, specjalność technik-technolog żywności – kierunek ciastkarz. Dyplom mistrzowski w zawodzie piekarz w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. Ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów zajęć praktycznych. Ukończył kurs ratownika medyczno-sanitarnego. Wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku piekarz. Powołany do 2018 roku na zastępcę Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej i Mistrzowskiej w zawodzie piekarz.

Szkolenia informatyczne

PIOTR MISIAK
Wykładowca grafiki komputerowej, projektowania stron www oraz obsługi komputera na szkoleniach o różnym poziomie zaawansowania. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. Absolwent studiów magisterskich z zakresu informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.Słuchacz Studium Pedagogicznego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie. Egzaminator Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 2007 roku.
Anna Dymanowska
Nauczyciel mianowany przedmiotów informatycznych i zawodowych. Od kilkunastu lat z powodzeniem szkoli osoby dorosłe na kurasch informatycznych.
Marcin Jarkiewicz
Nauczyciel informatyki. Współpracuje z wieloma firmami szkolącymi osoby dorosłe w zakresie informatyki. Prywatnie pasjonat sportu oraz społecznik.
Krzysztof Tytko
Nauczyciel informatyki. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jego pasją jest popularyzacja kompetencji cyfrowych oraz Internetu w małych miejscowościach.
Agnieszka Ewa Łęcka
Nauczycielka informatyki, egzaminatorka ECDL, egzaminatorka w zawodzie technik informatyk. Entuzjastka nowoczesnych technologii, swoją wiedzą chętnie dzieli się zarówno z uczniami w szkole, jak i dorosłymi kursantami. Laureatka wielu nagród branżowych.

Szkolenia z języka angielskiego

IZABELA DOBROWOLSKA
Absolwentka filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magister z uprawnieniami pedagogicznymi. Przeprowadziła 250 godzin jako lektor języka angielskiego. Przygotowuje uczestników w różnych grupach wiekowych pod kątem egzaminów TELC z języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1, B2.
ANNA ŁUKASIK
Magister z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem jako nauczyciel od 2006 roku. Absolwentka filologii angielskiej, translatorskiej. Przeprowadziła ok. 500 godzin jako lektor języka angielskiego. Przygotowuje uczestników pod kątem egzaminów TELC z języka angielskiego na poziomie od A1 do B2.
BARTŁOMIEJ PIECH
Wykładowca języka angielskiego. Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze specjalizacją nauczycielską. Liczne praktyki, wolontariat w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w szkołach. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym, nauczanie języka na różnych poziomach. Posiada ukończone studia podyplomowe na kierunku Coaching

Szkolenia z kosmetologii, fryzjerstwa i wizażu

NATALIA STYPUŁKOWSKA
Doświadczony wykładowca – praktyk z przygotowaniem pedagogicznym. Dyplom licencjacki z kosmetologii stosowanej Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku . Nauczyciel w szkole policealnej z zakresu kosmetologii. Ponad 1300 godzin zajęć z kosmetyki, wizażu i stylizacji. Uczestniczka licznych szkoleń doszkalających z usług kosmetycznych potwierdzonych zaświadczeniami i certyfikatami.
SYLWIA GOŁĘBIOWSKA
Doświadczony wykładowca, praktyk. Właściciel zakładu fryzjersko-kosmetycznego. Czeladnik w zawodzie fryzjer. Ponad 1250 godzin przeprowadzonych zajęć na kursie fryzjerskim. Czynna współpraca ze szkołami zawodowymi miasta Lublina w organizacji praktyk w zawodzie fryzjer, współpraca w modernizacji programów nauczania, wsparcia rzeczowego szkół z uwzględnieniem nowoczesnych technologii w kształceniu praktycznym. Dyplom ukończenia technik usług kosmetycznych, certyfikat z zakresu znajomości zabiegów pielęgnacyjnych wydany przez Phyris Premium Spa Cosmetics i Vivean Professional Cosmetics w Lublinie.

Szkolenia z zakresu ekologii

AGATA CHOLEWA
Wykładowca, trener szkoleń z zakresu ochrony środowiska. Absolwentka Wydziału Chemii, kierunek Ochrony Środowiska UMCS z uprawnieniami pedagogicznymi. 10 letnie doświadczenie współpracy z administracją i biznesem w zakresie oddziaływania na środowiska inwestycji oraz oceny wpływu eksploatacji przedsięwzięć na środowisko. 140 godzin szkoleniowych z warsztatami praktycznymi w obszarze ocen oddziaływania na środowisko oraz konsultacji społecznych, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami. Kurs trenerski ukończony tytułem trenera biznesu. Certyfikat zarządzania projektami PRINCES2 Foundation. Ukończyła 1,5 roczne szkolenie z zakresu animacji partycypacji społecznej oraz uzyskała licencję na prowadzenie gier partycypacyjnych. 2 letnie doświadczenie w zakresie pracy animacyjnej w społecznościach lokalnych.
ANNA ŻURAWSKA
Wykładowca, trener szkoleń z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zrównoważonego rozwoju i proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Od 2006 roku właścicielka firmy Eko Usługi. Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w zakresie informatyki w inżynierii produkcji oraz ochrony środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie. Posiada uprawnienia pedagogiczne, kurs trenerski oraz szereg ukończonych szkoleń z zakresu zarządzania projektami, w certyfikat tym PRINCE2 FUNDATION. Jest doradcą CSR (CorporateSocialResponsibility) z ramienia Polskiej Agencji Przedsiębiorczości i rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich z zakresu bhp, ochrony środowiska oraz wyceny maszyn urządzeń i pojazdów. Ponadto ukończyła szkołę animacji społecznej zakończoną certyfikatem do prowadzenia gry partycypacyjnej. Realizuje się jako animator, uwielbia sport, biega, gra w tenisa.

Szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości, marketingu i sprzedaży

HALINA SZARAFIN
Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka UMCS Wydziału Ekonomicznego. Uzyskała stopień mgr ekonomii uzupełniony świadectwem kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń w temacie obsługi biura, księgowości, kadr i płac. Doświadczenie nabyła pracując przez wiele lat w administracji publicznej.
WIOLETTA RODAK
Absolwentka UMCS w specjalności systemy rachunkowości i finanse publiczne. Doświadczony wykładowca, praktyk na stanowisku księgowego i głównego księgowego z doświadczeniem pedagogicznym. Ponad 1700 godzin zajęć w obszarze finansów, księgowości, kadr i płac, obsługi programów księgowo-kadrowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada Certyfikat Księgowego wydany przez Rzeczpospolitą Polską Ministra Finansów.
KATARZYNA PYRSAK - KALANDYK
Wykładowca/trener, doświadczony specjalista HR. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada Certyfikat Institute of Personal and Development w Londynie -kurs trenerski. Specjalista w zakresie technik sprzedaży, negocjacji handlowych.
RAFAŁ DYRKA
Trener/ konsultant. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunków ekonomia oraz marketing i zarządzanie. Absolwent studiów doktoranckich UMCS Wydział Ekonomii. Dyplom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu przygotowania do pełnienia funkcji głównego księgowego przedsiębiorstw. Bogate doświadczenia zawodowe w finansach, branży IT oraz działach marketingu i sprzedaży.

Tysiące przeprowadzonych godzin zajęć w tematach: marketingu, przedsiębiorczości zakładania działalności gospodarczej, obsługi klienta, profesjonalnej sprzedaży, wykorzystania narzędzi IT w biznesie i innych.

Ukończone liczne szkolenia w tym przygotowania trenerskiego. Posiada Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych z zakresu e-Marketingu.
MICHAŁ KONOPIŃSKI
Wykładowca obsługi kas fiskalnych. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w zakresie BHP w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Posiada uprawnienia serwisanta kas rejestrujących ELZAB SA. Ukończył kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ok. 2000 godzin jako wykładowca na kursach z obsługi kas fiskalnych, gospodarowania zapasami, obsługi komputera . Posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
Aneta Jaszewska
Absolwentka ekonomii, zarządzania i marketingu oraz hotelarstwa, nauczycielka, egzaminatorka OKE. Porwadzi szkolenia dla dorosłych z zakresu turystyki i hotelarstwa. Współpracuje jako dziennikarka z gazetami regionalnymi. Współtworzy szkolną stronę internetową. Zawsze pełna energii i kreatywnych pomysłów.

Warsztaty oraz doradztwo psychologiczne i zawodowe

EWA JAGODZIŃSKA
Wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem na szkoleniach i warsztatach psychologicznych, społecznych i z zakresu doradztwa zawodowego. Ponad 3000 godzin zajęć dydaktycznych. Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym do pracy indywidualnej i grupowej. Europejski doradca zawodowy posiadająca kompetencje do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART). Uprawnienia do stosowania standaryzowanych i licencjonowanych testów psychologicznych i z zakresu metod badawczych poradnictwa zawodowego.
ILONA ŁUKASIK
Magister psychologii, dyplomowany trener biznesu, doradca zawodowy, certyfikowany coach International CoachingCommunity. Absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Przeprowadziła ponad 2000 godz. zajęć z osobami dorosłymi. Autorka programów szkoleń z psychologii biznesu i rozwoju osobistego. Pasjonatka coachingu i szkoleń z zakresu kompetencji osobistych i interpersonalnych. Prowadzone zajęcia opiera na aktywnych metodach pracy, zapewniając ich uczestnikom warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności oraz odkrywaniu osobistego potencjału.
KATARZYNA LUDZIŃSKA
Trener, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki. Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym uzupełniony studiami podyplomowymi – trener biznesu. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów. Ukończyła Akademię Profesjonalnego Coachingu. Ok. 5000 godzin doświadczenia jako trener/wykładowca, tyle samo jako doradca zawodowy. Trener Zastępowania Agresji ART. Licencja zawodowa doradcy zawodowego wydana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Beata Nowakowska
Doradca zawodowy, pośrednik pracy, mentor. Doświadczona koordynatorka projektów społecznych. Jej życiową misją jest walka z wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Aleksandra Smotrycka
Psycholog, trener, doradca zawodowy, coach. Absolwentka Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szerokie doświadczenie w pracy z młodzieżą.
Ilona Rogowska - Kryk
Psycholog, doradca zawodowy, trener, Specjalista Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (II stopień TSR), Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (TZA ART). Ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.