Symulacje medyczne

Symulacje medyczne

Luty 22, 2016

szkolenia i kursy Lublin

 

 

Cel szkolenia:

Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności medycznych związanych ze stanami zagrożenia życia czy opieką nad pacjentem.

Adresaci szkolenia:
Osoby wykonujące zawód lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Wykorzystanie symulatora pozwala na doskonalenie umiejętności technicznych, komunikacji z pacjentem oraz pomiędzy członkami zespołu. Jest to szkolenie interdyscyplinarne wspomagające proces radzenia sobie z stresem.

Wydane zostaną certyfikaty o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dn. 11.01.2012r.

Proponowany Państwu kurs z zakresu fizjologii i anatomii człowieka opiera się na technikach symulacji medycznej i stanowi wyjątkowe i efektywne narzędzie integrujące wiedzę teoretyczną z praktyką. Symulacja medyczna jest narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym w najlepszych szkołach medycznych na świecie. Jednakże do tej pory symulacja medyczna nie była powszechnie wykorzystywana w szkoleniu przeduniwersyteckim. Z tego względu macie Państwo możliwość uczestniczyć w wyjątkowej, nowatorskiej i opartej o najwyższe standardy, formie kształcenia z zakresu nauk o człowieku, w sposób znacznie wyprzedzający powszechne szkolenia w tej dziedzinie.

 

Program:

1. Anatomia i fizjologia układu krwionośnego oparta na symulacji. Oznaki życia. Co to jest zawał serca?

2. Anatomia i fizjologia układu oddechowego oparta na symulacji medycznej. Co to jest niewydolność oddechowa?

3. Anatomia i fizjologia układu nerwowego. Kiedy człowieka jest nieprzytomny?

4. Anatomia i fizjologia układu pokarmowego. Co to jest choroba wrzodowa?

5. Anatomia i fizjologia układu moczowo-płciowego. Co to jest kolka nerkowa i jaka jest droga moczu?

Metody i formy nauczania:

Grupowe symulacje medyczne przy wykorzystaniu symulatora ALS

 

Praca dla absolwenta:

Szkolenie ze względu na specyfikę ma funkcję wspierającą tradycyjny proces dydaktyczny przygotowujący do pracy w zawodach medycznych i paramedycznych.

Czas trwania:

30 godzin

 

Opłaty:

900 PLN / 1 osobę

 

Kadra:

Pracownicy naukowi Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

– wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunku lekarskiego

– doświadczenie z zakresu opracowywania nowoczesnych programów nauczania opartych o techniki symulacyjne

– staże naukowe i zagraniczne w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych (USA)

-uprawnienia instruktorskie American Heart Association w zakresie Basic Life Support and Advanced Cardiovascular Life Support

– uprawnienia instruktorskie Europejskiego Towarzystwa Symulacji Meydcznej

– autorzy licznych publikacji naukowych z zakresu nowoczesnych technik nauczania oraz autor i redaktor monografii naukowych  z zakresu wykorzystania symulacji medycznych w medycynie

– trenerzy mistrzów Polski w symulacji medycznej.

 

 

 

 

Podstawowe informacje

  • Symulacje medyczne
  • Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie
  • Medycyna
  • Nabór w trakcie
  • 900 złotych

Dla kogo:

  • Wszyscy

Załączniki do pobrania

  • pdfFormularz *.DOC
  • docFormularz *.PDF

Twój formularz zgłoszeniowy