Programowanie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej

Programowanie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej

Sierpień 03, 2016

Cel szkolenia:

W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć:

 • Oddzielać strukturę kodu strony HTML od wyglądu i sposobu wyświetlania na stronie elementów poprzez kaskadowe arkusze stylów CSS
 • Tworzyć   i   pobierać informację   od   użytkowników strony   internetowej   poprzez formularze.
 • Stosować podstawowe zapytania o media pozwalające tworzyć strony oparte o technikę stron responsywnych, dostosowujących się do wymiarów ekranu
 • Tworzyć statyczne witryny internetowe oparte na językach HTML5 i CSS3
 • Przygotować serwer stron internetowych oparty o PHP i bazy danych MySQL
 • Wykorzystać podstawowe narzędzia programistyczne jakimi są zmienne, tablice, wyrażenia warunkowe, pętle, przełączniki do wytworzenia oprogramowania działającego w przeglądarce internetowej.
 • Wykorzystać wbudowane w język PHP funkcje daty i obsługi zmiennych typu string i tablic
 • Znać standardy kodowania programów w PHP
 • Zastosować   programowanie   obiektowe   w tworzonych   przez   siebie aplikacjach   z wykorzystaniem wbudowanych klas
 • Połączyć stworzoną stronę z obsługą bazy danych MySQL
 • Wykorzystywać zapytania języka SQL do tworzenia i manipulacji danymi w relacyjnych bazach danych
 • Stworzyć   mechanizm logowania z   wykorzystaniem obiektowego podejścia do programowania, wraz z obsługą baz danych
 • Tworzyć modele relacyjnych baz danych
 • Wykorzystać programowanie obiektowe do obsługi aplikacji z wykorzystaniem modelu Model Widok Kontroler
 • Wykorzystywać zewnętrzne kody skryptów Java w swoich aplikacjach
 • Edytować elementy HTML i kod CSS za pomocą skryptów Java
 • Umieścić witrynę na zewnętrznym serwerze , tak by strona była dostępna przez sieć internet

 

Adresaci szkolenia:

Osoby młode (15 – 29 lat) niepracujące i nie uczące się, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

 

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r.

 

Program 80 godzin dydaktycznych

 

L.p. Moduł
1 Grafika komputerowa – Photoshop
2 Język HTMLS
3 Język CSS
4 Język PHP
5 Bazy Danych MySQL

 

Nabyte umiejętności:

,,Zaświadczenie o ukończeniu kursu” i ,,Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej( Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz.216

 

Metody i formy nauczania:

Wykłady interaktywne, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, warsztaty grupowe.

 

Czas trwania:

Od 16.08.2016r.

 

Miejsce szkolenia:

Lublin

 

Opłaty:

Szkolenie dofinansowane.

 

 

Podstawowe informacje

 • Programowanie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej
 • Lubelskie
 • Informatyka
 • do 15 sierpnia
 • dofinansowane
 • Dofinansowanie: 100%

Więcej informacji o szkoleniu

Dla kogo:

 • Osoby niepracujące

Załączniki do pobrania

 • pdfFormularz *.DOC
 • docFormularz *.PDF

Twój formularz zgłoszeniowy