"Pracownik działu księgowo - kadrowego" w Biłgoraju

„Pracownik działu księgowo – kadrowego” w Biłgoraju

Październik 13, 2016

Cel szkolenia:

Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych w zawodzie „Pracownik działu księgowo – kadrowego”, potwierdzonych certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zawodzie oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia uczestników szkolenia.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu pracownika działu księgowo – kadrowego.

 

Adresaci szkolenia:

Osoby młode (15 – 29 lat) niepracujące i nie uczące się, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

 

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r.

 

Program 120 godzin dydaktycznych

 

 

L.p. Moduł Liczba godzin
1 Zasady i przepisy prowadzenia dokumentacji finansowej w firmie 6
2 Podstawy prawne księgowości, rachunkowości oraz prawo podatkowe 12
3 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 15
4 Wybrane elementy zagadnień kadrowo- płacowych 15
5 Praktyczna obsługa programu księgowego GRATYFIKANT 15
6 Praktyczna obsługa programu kadrowo-płacowego SYMFONIA 18
7 Praktyczna nauka programu księgowego Płatnik 8
8 Praktyczna nauka programu księgowego RACHMISTRZ 31

 

Nabyte umiejętności:

,,Zaświadczenie o ukończeniu kursu” i ,,Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej( Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz.216

 

Metody i formy nauczania:

Wykłady interaktywne, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, warsztaty grupowe.

 

Stanowiska pracy:

-Pracownik działu księgowo – kadrowego.

 

Czas trwania:

październik

 

Miejsce szkolenia:

Biłgoraj

 

Opłaty:

Szkolenie dofinansowane.

 

Harmonogram szkolenia grupy w Biłgoraju

Podstawowe informacje

  • Pracownik działu księgowo - kadrowego
  • Lubelskie
  • Zawodowe
  • zakończono
  • Dofinansowanie: 100%

Więcej informacji o szkoleniu

Dla kogo:

  • Osoby niepracujące

Twój formularz zgłoszeniowy