Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

Lipiec 06, 2016

Zadzwoń 81 526 18 02

Cel szkolenia:

Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych w zawodzie „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera”, potwierdzonych certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zawodzie oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia uczestników szkolenia.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu pracownika biurowego z obsługą komputera.

 

Adresaci szkolenia:

Osoby młode (15 – 29 lat) niepracujące i nie uczące się, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

 

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r.

 

Program 120 godzin dydaktycznych

  

L.p. Moduł Liczba godzin
1 Specyfika pracy biurowej i procedur biurowych 12
2 Podstawowe czynności kancelaryjne 18
3 Korespondencja w firmie 9
4 Organizacja spotkań, narad, konferencji 9
5 Forma prawna organizacji 6
6 Etyka pracy biurowej i savoir – vivre 9
7 Podstawy księgowości 24
8 Obsługa urządzeń biurowych 6
9 Obsługa komputera 27

 

Nabyte umiejętności:

,,Zaświadczenie o ukończeniu kursu” i ,,Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych” zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej( Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz.216).

 

Metody i formy nauczania:

Wykłady interaktywne, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, warsztaty grupowe.

 

Stanowiska pracy:

-Pracownik biurowy, pracownik administracyjno – biurowy.

 

Czas trwania:

Od 18.07.2016r.

 

Miejsce szkolenia:

Lublin

 

Opłaty:

Szkolenie dofinansowane.

Podstawowe informacje

  • Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera
  • Lubelskie
  • Administracja i organizacje
  • do 18 lipca 2016r.
  • dofinansowane
  • Dofinansowanie: 100%

Więcej informacji o szkoleniu

Dla kogo:

  • Osoby niepełnosprawne

Załączniki do pobrania

  • pdfFormularz *.DOC
  • docFormularz *.PDF

Twój formularz zgłoszeniowy