Opiekun osób starszych/masażysta

Opiekun osób starszych/masażysta

Październik 14, 2016

ZADZWOŃ 81 526 18 02

Cel szkolenia:

  • Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną.

Adresaci szkolenia:

Osoby młode (15 – 29 lat) niepracujące i nie uczące się, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r.

Program 120 godzin dydaktycznych

 

L.p. Moduł
1 Prawne aspekty opieki nad osobami starszymi
2 Podstawy psychologii społecznej i opiekuńczej
3 Etyka pracy opiekuna
4 Elementy komunikacji interpersonalnej
5 Podstawowe jednostki chorobowe w geriatrii
6 Indywidualny plan opieki
7 Zasady żywienia osób starszych
8 Org. pracy w domu pomocy społecznej–zadania i obowiązki
9 Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
10 Technika i wykonywanie pomiaru podstawowych parametrów życiowych
11 Rehabilitacja ruchowa
12 Pielęgnacja osób w podeszłym wieku
13 Zasady stosowania leków oraz wykonywania zabiegów zleconych przez lekarza
14 Czuwanie i pomoc dla umierającego
15 Metodyka organizacji czasu wolnego–terapia zajęciowa
16. Elementy masażu leczniczego i rehabilitacyjnego – praktyka

 

Nabyte umiejętności:

,,Zaświadczenie o ukończeniu kursu” w zawodzie Opiekun osób starszych kod 341202 (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

Metody i formy nauczania:

Wykłady interaktywne, prezentacje, ćwiczenia praktyczne.

 

Czas trwania:

Listopad-luty 2016 roku

 

Miejsce szkolenia:

Lublin

 

Opłaty:

Szkolenie dofinansowane.

 

 

Podstawowe informacje

  • Opiekun osób starszych/masażysta
  • Lubelskie
  • Zawodowe
  • w trakcie
  • Dofinansowanie: 100%

Więcej informacji o szkoleniu

Dla kogo:

  • Osoby niepracujące

Twój formularz zgłoszeniowy