Operator koparko - ładowarki kl. III

Operator koparko – ładowarki kl. III

Październik 13, 2016

Cel szkolenia:

  • Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień.

 

Adresaci szkolenia:

Osoby młode (18 – 29 lat) niepracujące i nie uczące się, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

 

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r. Po zdaniu egzaminu Państwowego przed Komisją Egzaminacyjną uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

 

Program 176 godzin

 

L.p. Moduł
1 Użytkowanie eksploatacyjne
2 Dokumentacja techniczna
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 Podstawy elektrotechniki
5 Silniki spalinowe
6 Elementy hydrauliki
7 Budowa koparko-ładowarek
8 Technologia robót
9 Zajęcia praktyczne

 

Nabyte umiejętności:

,,Zaświadczenie o ukończeniu kursu” i świadectwo potwierdzające pozytywny wynik egzaminu oraz książeczka operatora maszyn drogowych

 

Metody i formy nauczania:

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, praktyka.

 

Czas trwania:

Październik/grudzień 2016 roku

 

Miejsce szkolenia:

Lublin

 

Opłaty:

Szkolenie dofinansowane.