Kucharz - dietetyk

Kucharz – dietetyk

Grudzień 15, 2016

 

 

Zapytaj naszego doradcę: 505 577 585

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kucharza.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko pracy, zgodnie z wymogami,
 • Zabezpieczyć surowce, półprodukty i wyroby gotowe przed zepsuciem
 • Prowadzić obróbkę wstępną surowców
 • Wykonywać różnymi technikami i metodami potrawy z warzyw, owoców, grzybów, mleka i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potrawy półmięsne i jarskie, wyroby garmażeryjne,
 • Dokonać oceny sensorycznej surowców i potraw
 • Przestrzegać higieny osobistej i higieny pracy
 • Posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów,
 • Wykonywać potrawy kuchni regionalnych i innych narodów,
 • Przygotowywać potrawy specjalistyczne (dietetyczne)
 • Układanie jadłospisów oraz diet.

 

Adresaci szkolenia:

Osoby niepracujące, w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie subregionu sandomiersko – jędrzejowskiego województwa świętokrzyskiego.

 

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy i egzamin czeladniczy oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r.

 

Program 120 godzin dydaktycznych

 

 

L.p. Moduł Liczba godzin
1 Podstawy żywienia człowieka 8
2 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 24
3 Gospodarka i rachunkowość podmiotów gastronomicznych 24
4 Zajęcia praktyczne 64
Razem 120

 

Nabyte umiejętności:

,,Zaświadczenie o ukończeniu kursu” i Dyplom czeladniczy w zawodzie Kucharz (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

Metody i formy nauczania:

Wykłady interaktywne, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, praktyka w kuchni.

 

Opłaty:

Szkolenie dofinansowane.

 

Podstawowe informacje

 • Kucharz - dietetyk
 • Świętokrzyskie
 • Gastronomia
 • w trakcie
 • Dofinansowanie: 100%

Więcej informacji o szkoleniu

Dla kogo:

 • Osoby niepracujące

Załączniki do pobrania

 • pdfFormularz *.DOC
 • docFormularz *.PDF

Twój formularz zgłoszeniowy