Kadry i płace (30 godzin)

Kadry i płace (30 godzin)

Luty 22, 2016

szkolenia i kursy Lublin

 

Czy chcesz:

 • nauczyć się szczegółowo interpretować zagadnienia kadrowo – płacowe

 

Nauczysz się:

 • sprawnie i efektywnie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • rozliczać czas pracy i urlopy pracownicze,
 • prowadzić dokumentację pracowniczą,
 • sporządzać listy płac,
 • ustalać podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 • naliczać i ustalać wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,

 

Otrzymasz:

 • możliwość dostosowania programu szkolenia do Twoich potrzeb
 • nieograniczony w czasie dostęp do ćwiczeń i prezentacji na platformie e-learningowej oraz komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu
 • zaświadczenie o ukończenia kursu (zgodnie z MEN z dn. 11.01.12r.) z wyszczególnionym programem kursu
 • półroczne poszkoleniowe wsparcie trenerskie oraz opiekę koordynatora organizacyjnego szkolenia

Trenerzy:

Wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem księgowym, zarówno w administracji publicznej jak i w biznesie. Absolwentki ekonomii , systemów rachunkowości i finansów publicznych. Bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć  w obszarze finansów, księgowości, kadr i płac, obsługi programów księgowo-kadrowych, ponadto Członkinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Certyfikat Księgowego wydany przez Rzeczpospolitą Polską Ministra Finansów.

 Program szkolenia:

 1. Źródła prawa w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 2. Umowy o pracę i cywilnoprawne, zawarcie i rozwiązanie umów
 3. Wynagrodzenia za pracę i zasady naliczania list płac. Urlopy pracownicze, wypoczynkowe, macierzyńskie, wychowawcze- wymiar i zasady udzielania, ekwiwalenty urlopowe
 4. Dokumentacja pracownicza, przechowywanie i archiwizacja
 5. Potrącenia od wynagrodzeń- składki ZUS, zaliczka na podatek, ulga, koszty uzyskania przychodu
 6. Druki zgłoszeniowe i rozliczeniowe z ZUS, obowiązki pracodawcy
 7. Deklaracje PIT sporządzane do Urzędu skarbowego.

 

Czas trwania – 30 godzin

Metody i formy nauczania:

 • wykłady
 • prezentacje
 • ćwiczenia praktyczne
 • warsztaty grupowe

 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach na najnowszym sprzęcie IT i oprogramowaniu.

 

CREATOR jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Lublin.

Podstawowe informacje

 • Kadry i płace
 • Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie
 • Finanse
 • Nabór w trakcie
 • 495 złotych

Dla kogo:

 • Wszyscy

Załączniki do pobrania

 • pdfFormularz *.DOC
 • docFormularz *.PDF

Twój formularz zgłoszeniowy