Język angielski dla medyków

Język angielski dla medyków

Marzec 08, 2016

szkolenia i kursy Lublin

Od wieków językiem medyków był język łaciński. Obecnie jego funkcje przejmuje język angielski, który stał się uniwersalny dla wszystkich dziedzin nauki, w tym również medycyny. To właśnie w tym języku publikowane są najnowsze prace naukowe, prowadzone
są seminaria oraz konferencje. Znajomość języka angielskiego w branży medycznym jest zatem obecnie niezbędna. W związku z tym proponujemy Państwu niepowtarzalną możliwość dokształcania się na kursie medycznego języka angielskiego dedykowanemu kadrze medycznej.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Kurs język angielski dla medyków skierowany jest do osób związanych z branżą medyczną tj. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, rehabilitantów, studentów kierunków medycznych oraz przedstawicieli medycznych, którzy chcą pogłębić znajomość języka
o angielską terminologię medyczną, poprawić umiejętność czytania prasy specjalistycznej oraz komunikację w języku angielskim w środowisku pracy.

 

Metody i formy nauczania:

 • interaktywny wykład,
 • tworzenie i analiza pracy własnej,
 • praca indywidualna z Trenerem,
 • odgrywanie ról,
 • ćwiczenia indywidualne, w parach i grupowe,
 • wystąpienia,
 • słuchanie,
 • oglądanie materiałów audiowizualnych,
 • pisanie,
 • dyskusje,
 • opisywanie ilustracji, fotografii,
 • symulacje językowe,
 • gry, quizy.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach z wykorzystaniem najnowszego sprzętu multimedialnego: tablica interaktywna, kamery itp.

Miejsce szkolenia – Creator Lublin

Materiały szkoleniowe:

Kurs jest prowadzony w oparciu o podręczniki do nauki angielskiego w kontekście języka medycznego oraz artykuły pochodzące z czasopism medycznych oraz literatury fachowej.
W programie szkolenia uwzględniane są także propozycje uczestników kursu.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu oraz dostęp do ćwiczeń i prezentacji na platformie e-learningowej.

 

Program szkolenia:

 1. Terminologia medyczna (anatomia – części ciała, funkcje organizmu, objawy i oznaki choroby/objawy i ból, układ oddechowy, serce i krążenie, układ nerwowy, infekcje, skóra, podstawowe badania, badania kontrolne i szczepienie, etyka lekarska, zbieranie historii medycznej, pomysły, obawy i oczekiwania pacjenta, choroba psychiczna i badanie psychicznego stanu zdrowia, wyjaśnianie diagnozy i planu leczenia, przekazywanie złych wiadomości, czasowniki używane w instrukcjach medycznych, skróty medyczne, specjalistyczne słownictwo z wybranych przez słuchacza dziedziny medycyny).
 2. Nauka sprawnej lektury prasy fachowej (praca na tekstach paralelnych, tłumaczenie) oraz komunikowania się w sytuacjach związanych z życiem zawodowym (symulacje językowe).
 3. Nauka słownictwa medycznego, poruszanie się po szpitalu, słowotwórstwo, nadanie pewności językowej na elementach j. medycznego.

 

Zdobyte umiejętności, czyli czego się nauczysz na kursie:

 • skutecznej komunikacji z pacjentami anglojęzycznymi,
 • czytać anglojęzyczne artykuły specjalistyczne,
 • tworzyć wystąpienia na międzynarodowe konferencje i seminaria.

 

Zaświadczenie o ukończeniu:

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Zaświadczenie ukończenia szkolenia (zgodnie z MEN z dn. 11.01.12r.) z wyszczególnionym programem kursu.

 

Czas trwania: np. 1 raz w tygodniu 3 x 45 minut

 

Materiały poszkoleniowe:

Nieograniczony w czasie dostęp do ćwiczeń i prezentacji na platformie e-learningowej.

 

Trener/lektor – pracownik Studium Języków UMLUB od 1989 r. z wieloletnim doświadczeniem w dydaktyce, autor książek do nauki j. medycznego („Angielski w Medycynie” i „Medical Files”), koordynator kursów językowych dla lekarzy, farmaceutów  i pielęgniarek na UM, tłumacz konsekutywny na konferencjach medycznych.

Doktorat z dziedziny zdrowia publicznego (praca: „Międzynarodowa terminologia i język działania organizacji charytatywnych”)

Podstawowe informacje

 • Język angielski dla medyków
 • Lubelskie
 • Języki
 • Nabór w trakcie
 • 1050,00 złotych

Dla kogo:

 • Wszyscy

Załączniki do pobrania

 • pdfFormularz *.DOC
 • docFormularz *.PDF

Twój formularz zgłoszeniowy