Excel w logistyce (21 godzin)

Excel w logistyce (21 godzin)

Luty 18, 2016

szkolenia i kursy Lublin

 

Czy chcesz:

 • zmniejszyć czas przygotowywania analiz, procesów i kosztów?
 • nauczyć się pozyskiwania danych z sieci i innych zewnętrznych źródeł – aktualne kursy walut?
 • przetwarzać dane – raport stanów magazynowych po inwentaryzacji?
 • usprawnić sporządzanie analizy produktów – ABC, XYZ, tworzenie prognoz, zamawianie i rotacja zapasów?

 

Nauczysz się:

 • wykorzystania najbardziej potrzebnych formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu,
 • budowania formuł zagnieżdżonych,
 • przyspieszenie wykonywania analiz i uzyskiwania danych decyzyjnych,
 • szybkiej analizy dużych zbiorów danych i wyciągania z nich odpowiednich wniosków,
 • tworzenia raportów dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych.

 

Otrzymasz:

 • możliwość dostosowania programu szkolenia do Twoich potrzeb
 • nieograniczony w czasie dostęp do ćwiczeń i prezentacji na platformie e-learningowej oraz komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu
 • zaświadczenie o ukończenia kursu (zgodnie z MEN z dn. 11.01.12r.) z wyszczególnionym programem kursu
 • półroczne poszkoleniowe wsparcie trenerskie oraz opiekę koordynatora organizacyjnego szkolenia

 

Trenerzy:

Specjaliści z bogatym, praktycznym doświadczeniem zawodowym dotyczącym obsługi programu Excel. Wykorzystując nowoczesne technologie oprogramowania komputerowego prowadzą szkolenia z zakresu Microsoft Office, tworzenia stron, obsługi komputerów, administrowania systemami, a także systemów bazodanowych.

 

Program szkolenia:

 1. Zasady prawidłowego wprowadzania danych w MS Excel
 2. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych przy użyciu funkcji użyciu funkcji
 3. Analiza zachowania się mierników logistycznych w czasie
 4. Budowa systemu raportowania dla podwładnych
 5. Analiza danych dotyczących pracy działu logistyki
 6. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.

 

Czas trwania – 21 godzin

 

Metody i formy nauczania:

 • ćwiczenia i warsztaty z komputerem
 • interaktywny wykład
 • analiza przypadków
 • praca indywidualna z Wykładowcą

 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach na najnowszym sprzęcie i oprogramowaniu.

 

CREATOR jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Lublin.

Podstawowe informacje

 • Excel w logistyce
 • Lubelskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Świętokrzyskie
 • Logistyka
 • Nabór w trakcie
 • 499,00

Dla kogo:

 • Wszyscy

Załączniki do pobrania

 • pdfFormularz *.DOC
 • docFormularz *.PDF

Twój formularz zgłoszeniowy