Excel w analizach sprzedaży (21 godzin)

Excel w analizach sprzedaży (21 godzin)

Luty 18, 2016

szkolenia i kursy Lublin

 

Czy chcesz:

 • zmniejszyć czas przygotowywania analiz, procesów i kosztów?
 • budować automatycznie działające modele dla potrzeb sprzedaży i marketingu?
 • nauczyć się dokładniej prognozować sprzedaż

 

Nauczysz się:

 • wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu stosowania funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, przydatnych w rozwiązywaniu analitycznych i optymalizacyjnych problemów w zarządzaniu sprzedażą,
 • tworzyć modele kalkulacji kosztów, cen i zysku oraz korzystać z przydatnych funkcji i narzędzi arkusza MS Excel,
 • pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,
 • stworzyć Tabelę Przestawną i wykorzystać jej możliwości w analizie danych,
 • klasyfikować towary/kontrahentów wg. metody ABC,
 • klasyfikować towary/kontrahentów wg. metody XYZ,
 • analizować wielkość i strukturę zapasów,
 • odnajdywać towary, które są zamawiane niepotrzebnie,
 • prognozować popyt na towary wg. danych historycznych,
 • tworzyć bezpieczny zapas magazynowy.

 

Otrzymasz:

 • możliwość dostosowania programu szkolenia do Twoich potrzeb
 • nieograniczony w czasie dostęp do ćwiczeń i prezentacji na platformie e-learningowej oraz komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu
 • zaświadczenie o ukończenia kursu (zgodnie z MEN z dn. 11.01.12r.) z wyszczególnionym programem kursu
 • półroczne poszkoleniowe wsparcie trenerskie oraz opiekę koordynatora organizacyjnego szkolenia

 

Trenerzy:

Specjaliści z bogatym, praktycznym doświadczeniem zawodowym dotyczącym obsługi programu Excel. Wykorzystując nowoczesne technologie oprogramowania komputerowego prowadzą szkolenia z zakresu Microsoft Office, tworzenia stron, obsługi komputerów, administrowania systemami, a także systemów bazodanowych.

 

Program szkolenia:

 1. Zasady prawidłowego wprowadzania danych w MS Excel
 2. Metody importu danych do MS Excel
 3. Zastosowanie narzędzia MS Query
 4. Prognozowanie popytu na towar w zależności od typu rozkładu (Normalny, Poisson).
 5. Prognozowanie popytu na towar
 6. Analiza danych przy użyciu Tabeli Przestawnej
 7. Mierniki w działaniach sprzedażowych
 8. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.
 9. Narzędzie Szukaj wyniku. Dodatek Solver.
 10. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.
 11. Praktyczne aspekty

 

Czas trwania – 21 godzin

 

Metody i formy nauczania:

 • ćwiczenia i warsztaty z komputerem
 • Interaktywny wykład
 • analiza przypadków
 • praca indywidualna z Wykładowcą

 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach na najnowszym sprzęcie i oprogramowaniu.

 

CREATOR jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Lublin.

Podstawowe informacje

 • Excel w analizach sprzedaży
 • Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie
 • Informatyka
 • Nabór w trakcie
 • 499,00

Dla kogo:

 • Wszyscy

Załączniki do pobrania

 • pdfFormularz *.DOC
 • docFormularz *.PDF

Twój formularz zgłoszeniowy