CUKIERNIK

CUKIERNIK

Listopad 07, 2016

Zadzwoń do naszego Doradcy 516 074 937

Cel szkolenia:

Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatem wydanym przez podmiot zewnętrzny oraz zwiększenie aktywności zawodowej wśród uczestników szkolenia poprzez wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Adresaci szkolenia:

Osoby młode (15 – 29 lat) niepracujące i nie uczące się, zamieszkujące na terenie subregionu olsztyńskiego woj. warmińsko-mazurskiego.

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy i egzamin czeladniczy (przeprowadzony przez uprawniony podmiot zewnętrzny) oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r. (kod zawodu: 741201) oraz dyplomy czeladnicze.

Program:

L.p. Moduł Liczba godzin
1 Bezpieczeństwo w żywieniu i produkcji żywności 30
2 Techniki sporządzania ciast podstawowych 48
3 Ciasta różne – m. in. parzone, piernikowe, bezowe, faworkowe, makaronikowe 56
4 Techniki sporządzania kremów i mas cukierniczych 24
5 Dekoracje i tworzywo dekoracyjne w cukiernictwie 30
6 Receptury polskie stosowane w cukiernictwie 32

 

Metody i formy nauczania:

Wykłady interaktywne, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, warsztaty grupowe.

Praca dla absolwenta:

Przedsiębiorstwa z branży cukierniczej i restauracyjnej

Czas trwania:

Od listopada 2016r.

Miejsce szkolenia:

Olsztyn

 

Podstawowe informacje

  • Cukiernik
  • Warmińsko-mazurskie
  • Zawodowe
  • w trakcie
  • dofinansowane
  • Dofinansowanie: 100%

Więcej informacji o szkoleniu

Dla kogo:

  • Osoby niepracujące

Twój formularz zgłoszeniowy