Szkolenia w Olsztynie

9.02.2017

PODOBNE WPISY

Szkolenia w Olsztynie

Zapraszamy osoby niepracujące, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe na terenie subregionu olsztyńskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe „szyte na miarę”.
Każdy z uczestników po szkoleniu będzie miał zapewniony 4 miesięczny staż zawodowy zgodny z kierunkiem ukończonego szkolenia.
Więcej