Szkolenia dla osób po 29 roku życia

6.02.2017

PODOBNE WPISY

Szkolenia dla osób po 29 roku życia

Zapraszamy osoby niezatrudnione, które ukończyły 30 lat, zamieszkałe na terenie województwa  świętokrzyskiego, powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski do udziału w projekcie szkoleniowo – doradczym „Aktywni, kreatywni”.

Szkolenia zawodowe do wyboru:

  1. Gastronomiczne: „Kucharz – dietetyk” z egzaminem czeladniczym 120 godzin lub „Pomoc kuchenna” 120 godzin
  2. Handlowe: „Sprzedawca usług sanatoryjno – zdrowotnych” 120 godzin (wymagane wykształcenie min. średnie)
  3. Hotelarskie: „Recepcjonistka 120 godzin (wymagane wykształcenie min. średnie) lub „Pokojowa z elementami opieki nad osobami starszymi” 120 godzin.

Celem projektu jest „zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie do dnia 30.09.2017r. na stanowiskach pracy występujących w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej u min. 68 osób z grupy 75 uczestników projektu w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (25% osób biernych zawodowo, 75% osób bezrobotnych, 21% osób długotrwale bezrobotnych, 10% osób z niepełnosprawnościami, 26% osób w wieku 50+, 21% osób o niskich kwalifikacjach) zamieszkałych na terenie subregionu sandomiersko – jędrzejowskiego województwa świętokrzyskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej oraz z zakresu ICT”.

ŚCIEŻKA do przebycia dla uczestnika:

  1. Usługi doradcze (obligatoryjnie) w tym: Opracowanie indywidualnego Planu Działania, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy
  2. SZKOLENIA i kursy zawodowe
  3. SZKOLENIA ICT
  4. Staż zawodowy (4 miesięczny)

Przedsięwzięcie dzięki kompleksowemu wsparciu doradczo – szkoleniowemu i z zakresu pośrednictwa pracy pozwoli osiągnąć wysoką efektywność zatrudnieniową i trwale przyczyni się do zmiany sytuacji zawodowej uczestników i uczestniczek.

Zapytaj o projekt naszego doradcę:
Tel. 505 577 585

Więcej o projekcie