Rekomendacje dla osób młodych

20.12.2016

PODOBNE WPISY

Rekomendacje dla osób młodych

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją „Rekomendacji dotyczących poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim”.

Rekomendacje zostały wypracowane przez Lubelskie partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Więcej