Referencje

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, Rzeszów, 06.03.2014 r Creator Sp. z o.o. na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie w 2013 roku przeprowadził następujące szkolenia grupowe:

„Specjalista ds. zamówień publicznych” (…) „Obsługa i rozliczanie projektów unijnych” (…) Jednostka szkoleniowa, dysponując fachową kadrą wykładowców przeprowadziła szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym.

Jakość świadczonych usług pozwala zarekomendować firmę Creator Sp. z o.o. w Rzeszowie jako solidnego i odpowiedzialnego partnera

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, Piaski 21.01.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach pragnie potwierdzić współpracę z Creator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin w zakresie organizacji następujących szkoleń: kelner-barman (…); indywidualne poradnictwo zawodowe (doradztwo zawodowe) (…); indywidualne poradnictwo psychologa (…); trening interpersonalny z elementami asertywności i strategiami radzenia sobie ze stresem oraz złością (…); warsztaty przedsiębiorczości z elementami kreatywnego myślenia i organizacji swoich działań (…) Pragniemy wyrazić zadowolenie z zaangażowania pracowników Creator Sp. z o.o. Zorganizowane szkolenia dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb uczestników. Wszystkie zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione przez Beneficjentów Projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Uczestnicy wyrazili opinię, że nabyta wiedza i umiejętności stanowić będą dużą pomoc w znalezieniu pracy oraz zadeklarowali chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu szkoleniach.

Współpraca z Creator Sp. z o.o. (…) przyczyniła się do uzyskania wymiernych korzyści dla Klientów pomocy społecznej. Osoby przeszkolone dzięki zdobytym kwalifikacjom stały się bardziej atrakcyjne na rynku pracy, zwiększyła się także ich mobilność w zdobywaniu zatrudnienia. Pragniemy zarekomendować Creator Sp. z o.o. w Lublinie jako podmiot sprawdzony, solidny i odpowiedni w działaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Kielce 17.02.2014 r. Szkolenie „Malowanie na tkaninie”

Creator Sp. z o.o. jest firmą elastyczną, która potrafi dopasować program warsztatów do wymagań i potrzeb uczestników. Profesjonalizm i zaangażowanie osób prowadzących warsztaty, łatwy kontakt oraz dostosowanie tempa nauki do możliwości uczestników pozwoliły na wysoką ocenę efektów przeprowadzonych warsztatów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z formy, zakresu oraz sposobu przeprowadzenia warsztatów.

Usługa zorganizowana została rzetelnie oraz w terminie przewidzianym w umowie. Polecamy firmę Creator Sp. z o.o. jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę”.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Lublin 06.02.2014 r. Szkolenia: Technologia odnawialnych źródeł energii, Innowacyjne technologie w ochronie środowiska, Gospodarka odpadami komunalnymi

„(…) Creator Sp. z o.o; 20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B wywiązał się z zawartych umów dotyczących organizacji w/w szkoleń w pełny zakresie.

Zorganizowane szkolenia spełniły oczekiwania uczestników. Instytucja szkoleniowa przedłożyła wymaganą dokumentację potwierdzającą należytą realizację w/w szkoleń. Współpraca Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z Creator Sp. z o.o (…) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowywania osób bezrobotnych oceniana jest pozytywnie.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, Kraśnik 11.02.2014r. Szkolenia:

„Warsztaty aktywizacji zawodowej (…), Trening asertywności z elementami autoprezentacji (…), Grafika komputerowa w praktyce (…), Spotkania z doradcą zawodowym (…), Warsztaty psychoedukacyjne wraz z indywidualnym wsparciem psychologicznym (…)

 „Organizator wywiązał się ze wszystkich podjętych zobowiązań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku rekomenduje firmę CREATOR Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin jako firmę profesjonalną i godną polecenia”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Radom 06.02.2014 r Działania:

„Indywidualna terapia psychologiczna (…), Indywidualne poradnictwo psychologiczne (…), Rodzinna terapia psychologiczna (…), Trening kompetencji i umiejętności społecznych (…)

 Usługi zostały zrealizowane w sposób rzeczowy i staranny, zarówno w sensie merytorycznym jak i organizacyjnym. Efekty pracy spełniają nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu potwierdza dobrą jakość usług świadczonych przez firmę Creator Sp. z o.o.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Lublin 06.02.2014 r. „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oświadcza, iż z firma Creator Sp. z o.o. w Lublinie współpracuje od lipca 2008 r. poprzez organizowanie warsztatów i kursów dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnikom projektu „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność” w terminie 17.06-30.06.2013 zorganizowano:

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe (…)

Wszystkie osoby uczestniczące w doradztwie uzyskały stosowne zaświadczenia. Spośród różnych firm działających na rynku lubelskim uważamy, iż firma Creator Sp. z o.o. posiada wykwalifikowaną kadrę, spełniającą oczekiwania nasze i podopiecznych. Liczymy na dalszą owocną współpracę

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Puławy 04.02.2014 r. Szkolenia:

Wizaż i stylizacja, Florystyka, Kurs fotograficzny, Serwisant komputerowy, Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www, Indywidualne doradztwo zawodowe.

„(…) Dobra organizacja, materiały szkoleniowe, poziom wiedzy, kultura osobista i dobry kontakt trenerów z uczestnikami pozwolił sprawnie i efektywnie zrealizować programy zajęć. Przedstawiciele firmy odpowiedzialni za przeprowadzenie szkolenia wykazali się wysokim poziomem profesjonalizmu, znajomością wymagań i specyfiki projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z przekonaniem możemy polecić Creator Spółkę z o.o. jako godną zaufania i profesjonalną firmę szkoleniową, która dba o jakość świadczonych usług.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, Stężyca 03.02.2014 r. Szkolenie: Magazynier, kasjer z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem komputerowym

„ (…) Szkolnie zostało przeprowadzone w rzetelny sposób, firma bez zastrzeżeń wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków. Realizacja szkolenia przebiegała zgodnie z umową i harmonogramem. Prowadzący wykazali się dobrym przygotowaniem merytorycznymi organizacyjnym, ogromnym zaangażowaniem w specjalistyczną pomoc beneficjentom projektu. „Creator Sp. z o.o.” to rzetelny, wiarygodny partner, o wysokich kwalifikacjach i dobrym przygotowaniu. Szkolenie zorganizowane było z pełną starannością i spełniło oczekiwania uczestników. „Creator sp. z o.o.” to firma szkoleniowa godna polecenia.”

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 15.05.2015r. „Firma Creator Sp. z o.o. (…) prowadzi w ramach projektu „Specjalizacja i Kompetencje – Program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” zajęcia ćwiczeniowe z anatomii chirurgicznej – laparoskopowej (od 28.09.2011) oraz anatomii radiologicznej (od 03.02.2012) dla studentów IV, V i VI roku I i II Wydziału Lekarskiego. (…).

Mając na uwadze zakres zleconych zadań oraz długoterminowy charakter współpracy (…) należy podkreślić profesjonalne podejście firmy Creator Sp. z o.o. zarówno do organizacji jak i rozliczenia świadczonych usług.”

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, Świdnik 08.06.2016r. podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie i udział przedstawicieli firmy Creator w Targach Pracy (…)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, Świdnik 14.03.2016r. Creator Sp. z o.o. był realizatorem pięciu kursów dla uczestników projektu systemowego „Krok w przyszłość – program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim, tj:

1. kursu obsługi komputera zakończonego egzaminem ECDL Base dla 3 osób w wymiarze 62 godzin (…)

2. kursu obsługi komputera zakończonego egzaminem ECDL PTI dla 5 osób w wymiarze 104 godzin (…)

3. kursu obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych dla 2 osób w wymiarze 32 godzin (…)

4. kurs kosmetyczny dla 5 osób w wymiarze 42 godzin (…)

5. kurs stylizacji paznokci dla 4 osób w wymiarze 32 godzin (…).

Ww. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty, terminowy i nie budzący zastrzeżeń.