Projekty

Pełnosprawni na rynku pracy

Czerwiec 30, 2017

Projekt „Pełnosprawni na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Oś Priorytetowa: 9 Rynek pracy.

Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Dofinansowanie projektu …

więcej

Szansa na aktywność

Czerwiec 30, 2017

Projekt „Szansa na aktywność” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Oś Priorytetowa: 9 Rynek pracy.

Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Dofinansowanie projektu z UE …

więcej

ZAWÓD NA CZASIE subregion olsztyński

Luty 06, 2017

Projekt „Zawód na czasie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Priorytet RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Działanie RPWM.10 …

więcej

AKTYWNI, KREATYWNI woj. Świętokrzyskie

Listopad 02, 2016

 

Zapytaj o projekt naszego doradcę:
Tel. 505 577 585

Projekt „Aktywni, kreatywni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny.

Oś Priorytetowa: RPSW 10.00 …

więcej

Aktywni, kreatywni – SUBREGION OLSZTYŃSKI

Wrzesień 01, 2016
Skontakuj się z nami: 516 074 937

Projekt „Aktywni, kreatywni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Priorytet I. Osoby młode na rynku …

więcej

Od kwalifikacji do pracy

Sierpień 03, 2016

Zapytaj o projekt naszego doradcę:

Tel. 505 577 585

Projekt „Od kwalifikacji do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Priorytet I. Osoby …

więcej

Młodzi, aktywni, kreatywni

Kwiecień 27, 2016

Zapytaj o projekt naszego doradcę:
Tel. 81 526 18 02

Projekt „Młodzi, aktywni, kreatywni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Priorytet I …

więcej

HORYZONTY LUBLIN

Kwiecień 27, 2016
szkolenia Lublin

Zapytaj o projekt naszego doradcę:
Tel. 81 526 18 02

Projekt „Horyzonty” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Priorytet I. Osoby młode …

więcej

Szkolenia dla osób 60+/ZAKOŃCZONY

Kwiecień 16, 2015
szkolenia dla seniorów

Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności i kompetencji zawodowych i ogólnych u aktywnych zawodowo osób w wieku 60+.

Zapisy pod numerem telefonu 81 533 17 40 …

więcej

Horyzonty 7.4 lubelskie/ZAKOŃCZONY

Marzec 04, 2015
szkolenia Lublin

Projekt „Horyzonty” POKL.07.04.00 – 06 – 005/13 jest współfinansowany środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7 …

więcej