PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

18.08.2016

PODOBNE WPISY

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH dla uczestników naszych szkoleń.

  • „Pracownik działu księgowo – kadrowego” 120 godzin
  • „Programowanie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej” 80 godzin.

Nasi Uczestnicy zdali pozytywnie egzamin zewnętrzny dający kompetencje zawodowe w zakresie przebytego szkolenia oraz otrzymali Certyfikat na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.12r.).

W ramach świadczonych usług pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem na staż absolwentów szkoleń uzyskują bezpłatnie:

  • wstępną selekcję kandydatów do pracy
  • profil osobowościowy prezentujący predyspozycje zawodowe kandydata
  • możliwość refundacji dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu

Staż trwa 4 miesiące, Uczestnik w tym czasie otrzymuje od nas stypendium stażowe.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminie