Partnerzy


logo rownowaznikStowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Równoważnik powstało jako niezależna pozarządowa organizacja non-profit w Lublinie w 2007 roku.

Stowarzyszenie posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów społecznych. W 2008 roku placówka realizowała projekt (finansowany z FIO oraz środków własnych) „Akademia aktywności na rynku pracy” mający na celu aktywizację zawodową 40 osób w wieku 18-26 lat  oraz pomoc w przełamywaniu barier związanych z wejściem i funkcjonowaniem na rynku pracy.

W latach 2008-2010 Stowarzyszenie  organizowało szkolenia dla 140 osób z zakresu obsługi komputera w ramach dwóch edycji projektu (finansowanego z EFS) p.t. „Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminie Garbów”.  Ponadto, w latach 2009-2010 Stowarzyszenie prowadziło lektorat języka angielskiego, warsztaty  o tematyce tradycji lokalnej oraz kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu (finansowanego z EFS) p.t „Paleta możliwości szkoleniowych”. Kolejnymi dokonaniami aktywizującymi społeczność lokalną były projekty: „Gotujemy na 6” (2010r. - 2011r.) oraz „Klucze do inicjatywy” (2011r.). Przedmiotowe projekty, poprzez szkolenia zawodowe z zakresu: gastronomii, wizażu i stylizacji paznokci oraz pracownika administracyjno-biurowego realizowały ważne cele statutowe organizacji, jakimi są: wyrównywanie szans na rynku pracy, dążenie do rozwoju gospodarczego oraz obniżenie bezrobocia.

Stowarzyszenie działa również aktywnie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, które z racji miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej, bądź stanu zdrowia mają utrudniony dostęp do edukacji, nauki oraz kultury. W 2010 roku Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Wakacje inne niż wszystkie”, dzięki któremu  40 dzieci z gminy Garbów miało okazję spędzić aktywnie okres letni. W tym samym roku, na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie powstała „Wystawa uliczna” mająca na celu integrację niepełnosprawnych dzieci oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób chorych. Od lutego 2014 Równoważnik realizuje w partnerstwie dwa projekty z Poddziałania 6.1.1 PO KL dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne "Równoważnik"