Kucharz - dietetyk

15.12.2016

PODOBNE WPISY

Kucharz – dietetyk

Oferujemy 4 miesięczne staże w zawodzie Kucharz – dietetyk po odbyciu bezpłatnego szkolenia zawodowego.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r. i dyplomy czeladnicze.
Dodatkowo każdy z uczestników weźmie udział w szkoleniu ECDL Profile i nabędzie kwalifikacje komputerowe.
Zapraszamy osoby po 30 roku życia, niepracujące, zamieszkałe na terenie powiatów: sandomierskiego, buskiego, opatowskiego, staszowskiego kazimierskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.
Organizujemy szkolenie i staż blisko miejsca zamieszkania uczestnika.
Zapewniamy stypendium szkoleniowe i stażowe, zatrudnienie po zakończeniu programu szkoleniowo – stażowego, zwrot kosztów dojazdów.
Zapraszamy do naszego biura w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 45 tel. 505 577 585

Więcej