czyli jak być asertywnym

14.03.2016

PODOBNE WPISY

czyli jak być asertywnym

ASERTYWNE ZACHOWANIE

szkolenia i kursy Lublin

szkolenia i kursy Lublin

 

 

Asertywność to najogólniej rzecz biorąc szacunek dla samego siebie, to także szanowanie prawa innych do wyrażania swoich potrzeb. Ważne jest, aby nie brać wszystkiego zbyt poważnie, i zachować dystans do siebie oraz zachować poczucie humoru.

Asertywność można interpretować jako:

  • Zachowanie
  • Pewność siebie i dobrą samoocenę
  • Porozumiewanie się
  • Umiejętność samorealizacji w ramach swoich możliwości.

Ważne jest aby pamiętać, że zachowując się asertywnie, kontrolujemy siebie, a nie innych. Wrażenie, że panujemy nad sobą, nie tylko pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, ale oddziałuje również na innych. Osoby, które w pierwszym kontakcie sprawiają wrażenie zorganizowanych, nawiązują kontakt wzrokowy, przyjaźnie się uśmiechają i są entuzjastycznie nastawione, mają większe szanse na osiągnięcie oczekiwanego efektu. Takie właśnie osoby wzbudzają w nas zaufanie i zachowują się asertywnie. Dzięki asertywnemu zachowaniu jesteśmy z siebie zadowolenie, gdyż dajemy innym do zrozumienia, jak należy nas traktować.

Nie należy jednak mylić asertywności z agresją.

Oto kilka „recept” na to jak być asertywnym:

  • Bądź bezpośredni

Jeżeli masz coś do powiedzenia, to po prostu to powiedz i nie „owijaj w bawełnę”. Unikaj wstępów typu: „Przeprasza, wiem, ze jest Pan bardzo zajęty, ale..”. Taka postawa daje drugiej osobie możliwość domyślenia się, co chcemy powiedzieć i przybrania postawy obronnej lub lekceważącej. Mówienie wprost nie oznacza, ze mamy bądź aroganccy, czy niegrzeczni. Wypowiedzi tego typu mają sprawiać wrażenie, że zastanawialiśmy się wcześniej nad tym, co chcemy powiedzieć- w ten sposób zdobywamy szacunek rozmówcy.

  • Bądź elastyczny

Porozumiewanie się jest najbardziej skuteczne wówczas, gdy wczuwamy się w sytuację naszego odbiorcy. Sposób wyrażania naszej obecności i poglądów powinien zależeć nie tylko od rozmówcy, ale także od czasu i miejsca. Pozostawienie niektórych spraw samych sobie może się czasami okazać najwłaściwsze. Jeżeli sami dokonujemy takiego wyboru, to jest to oznaka naszej asertywności, a nie bierności.

  • Mów w swoim imieniu

Używaj sformułowań i zwrotów:

Myślę, że...

Moim zdaniem…

W moim rozumieniu…

Wówczas ludzie będą chętniej słuchali tego, co masz do powiedzenia.

  • Bądź opanowany

W sytuacji, kiedy jesteś zdenerwowany, trudno o asertywność. Głębsze oddechy pozwolą Ci pozbyć się napięcia. Kontrolując ton i natężenie głosu, uczynisz swoją wypowiedź mniej emocjonalną i bardziej wiarygodną.

  • Chciej słuchać

Największą barierą w poprawnej komunikacji jest nieumiejętność aktywnego słuchania. Najczęściej słuchamy nieuważnie i wybiórczo, przyjmując tylko to, co chcemy usłyszeć. Konieczne jest powstrzymanie się od osądów i ujawniania emocji aż do momentu, kiedy nasz rozmówca skończy i zrozumiemy jego wypowiedź.