Dobre praktyki

14.04.2017r.

Dzięki podsumowaniu wyników egzaminów czeladniczych uczestników  szkoleń „Cukiernik” i „Kucharz/pomocnik kucharza” oraz egzaminów końcowych na szkoleniach gastronomicznych przeprowadzonych w I półroczu 2017 roku prezentujemy dobre praktyki dotyczące praktycznych szkoleń zawodowych:

1) Szkolenie w oryginalnym środowisku pracy umożliwia skrócenie okresu szkolenia wstępnego u pracodawcy zatrudniającego na etat lub staż zawodowy.

2) Własnoręczne wykonywanie przez uczestników pełnego procesu produkcyjnego skutkuje samodzielnością i lepszymi wynikami egzaminu.

Przygotowywanie uczestników do egzaminów czeladniczych przez wykładowców posiadających tytuł „mistrza” pozwala osiągać wysokie wyniki w praktycznej części egzaminów.

01.08.2014r.


Dobre praktyki EFS