„Centrum Nauki Creator” czyli jak dobrze zdać maturę i zostać lekarzem.

21.08.2014

PODOBNE WPISY

„Centrum Nauki Creator” czyli jak dobrze zdać maturę i zostać lekarzem.

Rozpoczynamy realizację kursów przygotowawczych do matur dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą się dostać na studia medyczne. W tym celu zespół specjalistów opracował innowacyjną, kompleksową metodę nauczania polegającą m.in. na wykonywaniu ćwiczeń na symulatorach medycznych.

Od października 2014 roku uczniowie szkół średnich mogą uczyć się do matury z biologii, chemii i symulacji medycznych razem z  Centrum Nauki Creator, dzięki czemu zdobędą nie tylko niezbędną wiedzę, ale także nauczą się pracy zespołowej, niezależnego myślenia, umiejętności podejmowania trudnych i szybkich decyzji, pracy w stresie etc.

„Czy w przygotowaniach do matury nie wystarczy nauka w szkole plus korepetycje?”, „Opanowanie wiedzy do egzaminów maturalnych to indywidualna, wieloletnia praca własna ucznia, która może być wspomagana korepetycjami. I to rzeczywiście może wystarczyć do pamięciowego opanowania materiału. Jednak pamiętajmy, że medycyna to wyjątkowa nauka, która powinna stać się pasją. Samo opanowanie wiedzy teoretycznej bez poznania jej w praktyce nie przygotuje skutecznie ucznia do studiów. Konieczne jest wprowadzenie kształcenia wielowymiarowego i interdyscyplinarnego, tak jak to robią uniwersytety medyczne w USA, obecnie też w Polsce. Tworzone są centra symulacji medycznych, które nie tylko przyczyniają się do zmian w sposobie uczenia się, ale także wpływają na zmianę zachowania przyszłych lekarzy (współpraca w zespole, kontakt z pacjentem)” – mówi Agnieszka Iglińska, psycholog, Koordynator projektu.

Projekt nauczania CNC powstał w oparciu o metody przeniesione z uniwersytetów medycznych w USA opiera się na wprowadzeniu innowacyjnych metod nauczania takich jak:

– symulacje medyczne, czyli symulacje prawdziwych sytuacji medycznych z wykorzystaniem symulatora człowieka dorosłego (symulator ALS), dzięki któremu nauczysz się intubacji, blokady dróg oddechowych, wkłuć dożylnych, defibrylacji, rozpoznawania i wymuszania odgłosów serca, płuc, perystaltyki, etc.

– ćwiczenia i laboratoria – zajęcia multimedialne w systemie 3D z wykorzystaniem kompendiów maturalnych. Laboratorium wyposażone zostało w komputery iMac, tablice interaktywne, programy anatomiczne 3D, drukarkę 3D, projektor 3D, iPady.

– e-learning – praca własna, nauka z wykorzystaniem tabletów i smartfonów.

Pomysł podoba się bardzo rodzicom. „Myślę, że zajęcia z użyciem symulatorów medycznych i praca na platformie e-learningowej pomoże mojej córce, która chce od dziecka zostać chirurgiem, bezstresowo zdać świetnie maturę i odnaleźć się w środowisku medycznym” – mówi jedna z mam.

„Techniki symulacje są stosowane w medycynie w procesie szkolenia zespołów medycznych, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentom. Wykorzystanie technik symulacyjnych i wirtualnych środowisk edukacyjnych stanowi najbardziej efektywną formę kształcenia w medycynie, stanowiącą standard w najlepszych uniwersytetach medycznych na świecie. Opisywana metoda nauczania pozwala zintegrować wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych– mówi dr hab. n. med. Kamil Torres, kierownik Pracowni Symulacji Medycznej. „Uczniowie mają opanowany materiał testowy, czyli ich wiedza ogranicza się jedynie do odpowiedzi „kluczy”. W przypadku jakiegoś konkretnego przypadku medycznego nie potrafią użyć swojej wiedzy i wyciągać odpowiednich wniosków. Dodatkowo nie wierzą we własne siły i umiejętności, ponieważ nigdy nie zderzyli się z medycyną w praktyce, dlatego postanowiliśmy im pomóc” – mówi pani Agnieszka Iglińska. Kurs ma charakter treningowy i praktyczny. Uczniowie w ciągu 170 godzin opanują wiedzę z rozszerzonej biologii i chemii  m. in. zajęcia prowadzą nauczyciele mianowani, egzaminatorzy i wykładowcy z uniwersytetów medycznych.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim w małych grupach. Wszystkie informacje na www.zdajnamedycyne.pl , www.facebook.com/zdajnamedycyne

Z zasobów CNC będą korzystali nie tylko uczniowie szkół średnich, ale także studenci i młodzi lekarze.

Projekt: „Centrum Nauki Creator” realizowany przez firmę Creator Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Zapraszamy na stronę projektu

zdajnamedycyne.pl