Brokerzy edukacyjni

BROKER EDUKACYJNY

Broker edukacyjny to doradca dobierający kierunek, rodzaj, poziom szkolenia konfrontując je z potrzebami rynku, uwzględniając przy tym certyfikacje, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.

Realizując projekty doradczo – szkoleniowe zorientowane na aktywizację zawodową i społeczną uczestników wspieramy ich w zakresie wyboru ścieżek edukacyjnych. Znając rynek edukacyjny w Polsce doradzamy w zakresie kształcenia ustawicznego.

POZNAJ NASZYCH BROKERÓW:

Województwo lubelskie

EWA KOWALCZYK

Absolwentka socjologii, doradztwa do spraw kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz zarządzania i organizacji zamówień publicznych Politechniki Lubelskiej. Specjalista z zakresu edukacji pozaformalnej posiadający jednocześnie doświadczenie w pracy w „pomocy społecznej”. Dzięki znajomości specyfiki różnych grup społecznych i zawodowych oraz rynku edukacyjnego potrafi „uszyć na miarę” szkolenie dla każdego.