Brokerzy edukacyjni

BROKER EDUKACYJNY

Broker edukacyjny to doradca dobierający kierunek, rodzaj, poziom szkolenia konfrontując je z potrzebami rynku, uwzględniając przy tym certyfikacje, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.

Realizując projekty doradczo – szkoleniowe zorientowane na aktywizację zawodową i społeczną uczestników wspieramy ich w zakresie wyboru ścieżek edukacyjnych. Znając rynek edukacyjny w Polsce doradzamy w zakresie kształcenia ustawicznego.

POZNAJ NASZYCH BROKERÓW:

Województwo świętokrzyskie

BEATA NOWAKOWSKA

BROKER EDUKACYJNY, doradca zawodowy, pośrednik pracy, mentor. Doświadczona koordynatorka projektów społecznych. Jej życiową misją jest walka z wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.