Badania i ewaluacja

RAPORTY 2017

Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ProjektAktywni, kreatywni

Szkolenie: „Recepcjonista

Miejsce szkolenia: Kielce

Okres realizacji: 03.06.2017r. – 06.07.2017r.

Wnioski:„Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas szkolenia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 • zakres tematyczny szkolenia był wystarczający,
 • wszystkie osoby uznały, że umiejętności nabyte dzięki uczestnictwu w szkoleniu są przydatne w życiu zawodowym
 • 100% uczestników uznało, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne podczas szkolenia
 • wykładowcy prowadzący zajęcia spełnili oczekiwania uczestników i zostali ocenieni bardzo wysoko.

Dane z raportu sugerują, że szkolenie zostało przeprowadzone pomyślnie. Opinie uczestników dotyczące poszczególnych aspektów szkolenia wskazują, iż udział w zajęciach był źródłem satysfakcji oraz korzyści płynących z poznawania prezentowanych na kursie zagadnień i nabywania cennych umiejętności, które z powodzeniem przysłużą się w przyszłej aktywności społeczno – zawodowej ”.


Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ProjektAktywni, kreatywni

Szkolenie: „ECDL Profile

Miejsce szkolenia: Skalbmierz

Okres realizacji: 01.06.2017r. – 12.06.2017r.

Wnioski:

Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas szkolenia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 • uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności i wiedzę z zakresu obsługi komputera pod kątem przystąpienia do egzaminu ECDL
 • zakres tematyczny szkolenia był wystarczający,
 • wszystkie osoby uznały, że umiejętności nabyte dzięki uczestnictwu w szkoleniu są przydatne w życiu zawodowym
 • 100% uczestników uznało, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne podczas szkolenia
 • wykładowcy prowadzący zajęcia spełnili oczekiwania uczestników i zostali ocenieni bardzo wysoko.

Dane z raportu sugerują, że szkolenie zostało przeprowadzone pomyślnie. Opinie uczestników dotyczące poszczególnych aspektów szkolenia wskazują, iż udział w zajęciach był źródłem satysfakcji oraz korzyści płynących z poznawania prezentowanych na kursie zagadnień i nabywania cennych umiejętności, które z powodzeniem przysłużą się w przyszłej aktywności społeczno – zawodowej ”.


Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ProjektAktywni, kreatywni

Szkolenie: „ECDL Profile

Miejsce szkolenia: Opatów

Okres realizacji: 21.06.2017r. – 27.06.2017r.

Wnioski:

Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas szkolenia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 • uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności i wiedzę z zakresu obsługi komputera pod kątem przystąpienia do egzaminu ECDL
 • zakres tematyczny szkolenia był wystarczający,
 • wszystkie osoby uznały, że umiejętności nabyte dzięki uczestnictwu w szkoleniu są przydatne w życiu zawodowym
 • 100% uczestników uznało, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne podczas szkolenia
 • wykładowcy prowadzący zajęcia spełnili oczekiwania uczestników i zostali ocenieni bardzo wysoko.

Dane z raportu sugerują, że szkolenie zostało przeprowadzone pomyślnie. Opinie uczestników dotyczące poszczególnych aspektów szkolenia wskazują, iż udział w zajęciach był źródłem satysfakcji oraz korzyści płynących z poznawania prezentowanych na kursie zagadnień i nabywania cennych umiejętności, które z powodzeniem przysłużą się w przyszłej aktywności społeczno – zawodowej ”.


Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ProjektAktywni, kreatywni

Szkolenie: „ECDL Profile

Miejsce szkolenia: Opatów

Okres realizacji: 03.07.2017r. – 08.07.2017r.

Wnioski:

Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas szkolenia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 • uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności i wiedzę z zakresu obsługi komputera pod kątem przystąpienia do egzaminu ECDL
 • zakres tematyczny szkolenia był wystarczający,
 • wszystkie osoby uznały, że umiejętności nabyte dzięki uczestnictwu w szkoleniu są przydatne w życiu zawodowym
 • 100% uczestników uznało, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne podczas szkolenia
 • wykładowcy prowadzący zajęcia spełnili oczekiwania uczestników i zostali ocenieni bardzo wysoko.

Dane z raportu sugerują, że szkolenie zostało przeprowadzone pomyślnie. Opinie uczestników dotyczące poszczególnych aspektów szkolenia wskazują, iż udział w zajęciach był źródłem satysfakcji oraz korzyści płynących z poznawania prezentowanych na kursie zagadnień i nabywania cennych umiejętności, które z powodzeniem przysłużą się w przyszłej aktywności społeczno – zawodowej ”.