Akredytacje, Certyfikaty

Akredytacje i certyfikaty

inst szkol jpg Creator Sp. z o.o. od 2007 r. działa jako instytucja szkoleniowa, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
szkola jpg Creator posiada Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kształcenia dla Dorosłych CREATOR” wpisaną do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez miasto Lublin nr 339/P/N. Spółka od 2008 r. wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 5326.
cert czlon PIFS jpg Od 17 stycznia 2013 r. Creator Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i stosuje Kodeks Dobrych Praktyk