2017 Luty

Szkolenia w Olsztynie

Luty 09, 2017

Zapraszamy osoby niepracujące, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe na terenie subregionu olsztyńskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe „szyte na miarę”.
Każdy z uczestników po szkoleniu będzie miał zapewniony 4 miesięczny staż zawodowy zgodny z …

więcej

Szkolenia dla osób po 29 roku życia

Luty 06, 2017

Zapraszamy osoby niezatrudnione, które ukończyły 30 lat, zamieszkałe na terenie województwa  świętokrzyskiego, powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski do udziału w projekcie szkoleniowo – doradczym „Aktywni, kreatywni”.

Szkolenia zawodowe do …

więcej